Hållbart från Norrland

Mjölk med minst 25% lägre klimatavtryck än genomsnittsmjölken i Sverige

Den norrländska mjölken har från början naturligt lägre klimatavtryck. Men vi nöjer oss inte med det. Nu ställer vi också om våra mjölkgårdar för att bli ännu mer hållbara! Resultatet är Norrlogisk mjölk med 25 % lägre klimatavtryck än rikssnittet.

Rikssnittet för svensk mjölk är enligt branschens ledande aktörer 1kg koldioxidekvivalenter per kilo mjölk. I en global jämförelse är det lågt. Och nu tar vi det ytterligare 25 % lägre!

Det är på gårdarna störst skillnad kan göras för att sänka mjölkens klimatavtryck – speciellt vad gäller kornas fodersmältning. Gårdarna som producerar Norrlogisk mjölk ingår i ett program där de åtar sig att göra flera olika åtgärder för att både minska klimatavtrycket och öka den biologiska mångfalden.

I programmet ingår:

  • Korna får sojafritt foder med lägre klimatpåverkan och som inte bidrar till skövling av regnskog.
  • Korna får fodertillskott som minskar deras metanutsläpp (ja, när de rapar och fiser).
  • Gödslet är klimatsmart och sprids med de metoder som ger lägst klimatpåverkan.
  • Gårdarna använder bara el från förnybara energikällor.
  • Transporterna från gårdarna till mejerier och lager körs på fossilfritt bränsle.

Resan har bara börjat, och programmet kommer fortsätta utvecklas för att hela tiden ligga i framkant när det gäller hållbar produktion.

Norrlogisk ingår i Norrmejeriers produktsortiment. Här kan du läsa mer om Norrmejeriers omfattande hållbarhetsarbete som gör gott både för Norrland, Sverige och planeten.

Paulina minskar klimatavtrycket med Norrlogisk

”Är man bra så kan man bli ännu bättre”

I Höga Kusten, i utkanten av Nordingrå ligger Åsäng och familjen Wests gård. Vi fångar Paulina West för ett samtal om Norrlogisk mjölk medan hon jobbar på bland gårdens sextio mjölkkor.

– Vi har en helt ny, fin ladugård där sextio kor och en mjölkningsrobot jobbar med oss, berättar Paulina. Vi har lösdrift vilket innebär att korna går fritt. De har alltid mat på foderbordet, och de går och blir mjölkade av roboten när de vill.

– De kan vara helt fria i sin dygnsrytm, och stå, ligga och gå omkring som de vill. Och på sommaren öppnar vi portarna så att de kan gå ut i betesfållorna när de vill.

– Alla kor utom en är Svensk Holstein – svartvita kor som är mina favoriter. Den udda kon är en SRB, svensk röd och vit boskap. Det är min man Charlies ko, skrattar Paulina

Ett steg till åt rätt håll

Hösten 2022 tackade Paulina och Charlie ja till att vara några av dem som är först ut att producera Norrlogisk mjölk som säljs över hela Sverige.

– Vi mjölkbönder här i norr är redan så klimatsmarta. Nu med det norrlogiska så blir det ett steg till åt rätt håll. Och kan vi göra något ytterligare, så är det klart att vi ska göra det. Är man bra så kan man bli bättre!

– För korna är det ingen skillnad, konstaterar Paulina. De äter och mjölkar som de brukar. Det är vi som gjort lite ändringar runtomkring dem – vilket minskat klimatavtrycket i sin tur.

– Vi ger dem sojafritt kraftfoder och blandar i det metanminskande tillskottet i mineralerna de också får. Det märks direkt på en ko om något inte är som det ska, och de här förändringarna påverkar inte deras välmående på något sätt.

– Vi gödslar på ett nytt, mer klimatvänligt sätt. Den gröna elen levereras av elbolaget och fossilfria fordon hämtar mjölken. Det gör skillnad utan att vi behöver tänka på det.

Ett naturligt kretslopp

I norra Sverige är förutsättningarna för att odla vall – gräs och klöver – idealiska. Och tack vare ljuset och klimatet här är näringsinnehållet extra högt.

– Kor är fenomenala matförädlare. All den vall som vi kan odla här i norr omvandlas till mat för oss tack vare korna. Med mulen och klöven i landskapet håller de det öppet, och de gödslar själva fodret som i nästa steg blir mjölk. Ett naturligt kretslopp.

– Mjölken är dessutom otroligt, otroligt näringsrik. Arton av de tjugotvå näringsämnen man behöver finns i mjölken. Du får proteiner, mineraler – ja, allt din kropp behöver. Och det helt naturligt. Det finns inte mycket som är hållbarare än en ko och ett glas mjölk för miljön och kretsloppet.

– Den biologiska mångfalden, det öppna landskapet, svensk livsmedelsförsörjning – vi jobbar med det här varenda dag. Och jag tror att många konsumenter fått upp ögonen för vad man faktiskt bidrar till genom att göra ett aktivt, hållbart val i matbutiken.